Vážení zákazníci,

Rádi bychom vás informovali, že kvůli okolnostem, které nemáme pod kontrolou, jsou prádelny Bubbles nuceny s okamžitou platností ukončit provoz v Praze.

Děkujeme, že jste byli za posledních pár let věrnými zákazníky a že jste si vybrali právě Bubbles.

Zákazníci, kterým na účtu Bubbles zbývá jakákoli částka, mohou podat oficiální žádost do 60 dnů od vystavení tohoto prohlášení.

Za platné budou považovány pouze ty nároky, které budou odeslány prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Po skončení období 60 dní, mají Bubbles 30 dní na dokončení úhrad na dané bankovní účty.
Bubbles nenesou odpovědnost za správnost zadaných bankovních údajů.
Bubbles si vyhrazují právo účtovat případné technické poplatky.

Děkujeme za pochopení
Tým Bubbles

2021.05.07.

Dear Customers,

Let us kindly inform you that due to circumstances beyond our control Bubbles Self Service Laundry are forced to close their operations in Prague with immediate effect.
Thank you for having been a loyal customer for the past couple of years and for having chosen Bubbles.

Those Customers who have any amount left on their Bubbles’account, may submit their official claim within 60 days from issuing this statement.

Only those claims will be considered valid which are submitted completing the form below.

Once the  60 days’ period terminates, Bubbles have 30 days to complete the reimbursements to the given bank accounts. 

Bubbles will not be held responsible for the correctness of the bank details submitted.
Bubbles reserve the right to charge any technical fees, if applicable.

Thank You,
The Bubbles Team

2021.05.07.

Jméno / Name
Povinné pole! / Required field!
Povinné pole! / Required field!
E-mailová adresa (spojená s účtem Bubbles) / Email address (linked to your Bubbles account)
Povinné pole! / Required field!
Povinné pole! / Required field!
Název banky / Bank name
Povinné pole! / Required field!
Povinné pole! / Required field!
Jméno vlastníka bankovního účtu / Bank account holder's name
Povinné pole! / Required field!
Povinné pole! / Required field!
IBAN (číslo bankovního účtu v mezinárodním formátu IBAN) / IBAN
Povinné pole! / Required field!
Povinné pole! / Required field!
Číslo bankovního účtu / kód banky / Bank account number
Povinné pole! / Required field!
Povinné pole! / Required field!
Zůstatek na účtu Bubbles (Kč) / Balance on the Bubbles account (Kč)
Povinné pole! / Required field!
Povinné pole! / Required field!
Vyžadováno ke kontrole! / Required to check!
Vyžadováno ke kontrole! / Required to check!