Mobilní aplikace - Průvodce

1.) Stáhněte si naši aplikaci!

Bubbles Laundry

2.) Přihlášení / Registrace!

Mobilní aplikaci můžete používat pouze jako registrovaný / přihlášený klient.

Máte 3 možnosti přihlášení / registrace:

Ve všech třech případech vám systém vygeneruje unikátní jméno a kód PIN.

Obdržíte e-mail s potvrzením vstupních údajů.

3.) V jaké provozovně jste?

Máte tři možnosti, jak určit, ve které provozovně se nacházíte:

a. vyberte ručně

b. povolte vyhledání polohy

c. načtěte si QR kód v provozovně

4.) Spuštění

a. QR kód načtený ze stroje

• Pokud je stroj volný, můžete jej naplnit, vybrat program, zavřít dvířka.

b. načíst si QR kód v obchodě

• Vyberte si, zda chcete rezervovat, vyprat nebo sušit!
• Vyberte si stroj, který je volný k použití!
• Naplňte stroj, vyberte program, zavřete dveře.

c. Výběr provozovny pomocí vyhledání polohy či ručního zadání

• Vyberte si, zda chcete rezervovat, vyprat nebo sušit!
• Vyberte si stroj, který je volný k použití!
• Naplňte stroj, vyberte program, zavřete dveře.

• Vyberte si možnost platby!

• Po zaplacení získáte souhrn
• Po této transakci vám automaticky odešleme fakturu

5.) Rezervace

Rezervovat stroj je možno 3 hodiny před plánovaným spuštěním.
Storno rezervace je možno 2 hodiny před plánovaným spuštěním.

a. Vyberte si z postraního menu

• Vyberte si svou provozovnu!
• Vyberte si čas a volný stroj!

b. Vyberte si svou provozovnu!

• Vyberte "Rezervace" v rámci provozovny

• Vyberte si možnost platby!

• Po zaplacení získáte souhrn
• Po této transakci vám automaticky odešleme fakturu